חייג אלינו: 5761*

תנאים והגבלות

 1. טיפול רפואי במקרה של תאונה, פציעה או מחלה יינתן עד לתקרה של 5,000 ₪ עבור כל אירוע רפואי ועד לתקרה שנתית של 10,000 ₪.

 2. שירות מרפאט אינו כולל בין היתר:
  א. טיפול רפואי הקשור להיריון, לידה, הרבעה, פוריות
  ב. טיפול במצב רפואי קיים או מחלות קיימות.
  לצפיה ברשימה של מה אנו לא מכסים

 3. לשירות יכול להצטרף כלב בעל שבב מגיל 6 שבועות ועד 8 שנים. מגיל 6 שבועות ועד גיל 3 חודשים ניתן להצטרף למרות שטרם הותקן שבב, אלא שהמשך הענקת השירותים מותנה בהתקנת שבב .

 4. לשירות יכול להצטרף חתול בעל שבב מגיל 6 שבועות עד גיל 9 שנים. מגיל 6 שבועות ועד גיל 3 חודשים ניתן להצטרף למרות שטרם הותקן שבב, אלא שהמשך הענקת השירותים מותנה בהתקנת שבב.

 5. תקופת אכשרה – 60 הימים הראשונים החל ממועד הצטרפות הלקוח מהווים תקופת אכשרה, אשר במהלכה לא ינתנו שירותים רפואיים מכל סוג שהוא, למעט חיסונים וטיפולים מונעים. מרפאט תכסה שירותים רפואיים בקשר למחלה, פציעה או תאונה שארעו בחלוף תקופת האכשרה בלבד.

לצפיה בכתב השירות

רוצה לשמוע עוד פרטים? לחץ כאן

אירוע רפואי הינו כל פציעה, תאונה או מחלה, לרבות מצבים רפואיים נוספים אשר מקורם, בין היתר, באותו אירוע רפואי